بازارچـــــه ی رودبنــه ای

مجموعه یی از بهترین گفته ها تقدیم به تو

من مسوول چیزی که می گویم هستم، نه چیزی که تو می فهمی.


 


 

من مسوول چیزی که می گویم هستم، نه چیزی که تو می فهمی.

 
من مخالف محدودیت دوره برای سیاست مداران هستم. باید حکمی مشابه بقیه ی شیادان و دزدها برایشان صادر شود.
 
ما سرمایه ی لازم را برای حمایت از سرمایه داری، نداریم.

زنده گی ات واقعی نخواهد بود تا  برای کسی که قادر به تلافی نیست، کاری بکنی.
 
 
 
زن مثل کیسه چای می ماند. هرگز نخواهی دانست چه قدر قوی است تا این که در آب داغ بگذاری اش.
 
 
 اتفاقات خوب برای صبوران رخ می دهند. اما، اتفاقات بهتر نصیب کسانی می شود که برای وقوع آن ها تلاش می کنند.
 
 هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر
 
 من میهن ام را دوست دارم. این دولت من است که مرا می ترساند.
 
نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمان. آن ها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کند،
خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی.
 

هر روز سپاسگزارم شب هایی را که به صبح می رسند، دوستانی را که به خانواده می پیوندند
رویاهایی را که تحقق می یابند و علاقه هایی را که به عشق تبدیل می شوند ،

 
از تلاش برای تطبیق دادن خودت، در حالی که زاده شده یی خودت باشی، دست بردار.
 

باید بتوانیم زنده گی طرح ریزی شده مان را رها کنیم تا  به آن زنده گی
که انتظارمان را می کشد، برسیم.
 
فقط یک بار جوان هستی. اما می توانی برای همه ی عمر خام بمانی.
 
قلب ات را دنبال کن، اما، مغزت رابا خودت ببر.
 
به سیاست مداران حد اقل دستمزد را بده و شاهد تغییر سریع اوضاع باش.
 
ثروت مندان ثروت مند تر، بینوایان بینواتر و احمق ها احمق تر می شوند.
 
همیشه به خاطر داشته باش: کسی در جایی به خاطر وجود تو خوشبخت است.
 

بهترین دوستان می دانند که چه قدر خل هستی و با این وصف
مایل اند با تو دیده شوند.

تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service