بازارچـــــه ی رودبنــه ای

عکس های از خسارت و بازسازی سونامی ژاپن

هنوز چند ماهی از زلزله و سونامی وحشتناک ژاپن با آن خرابی و ویرانی گسترده نگذشته که دولت در کوتاهترین زمان ممکن مناطق حادثه دیده را بازسازی کرد و همه چیز دز این مناطق عادی شد . تصور کنید اگر خدای نکرده این حادثه در ایران روی می داد چند سال و شاید چند دهه برای بازسازی وقت لازم بود.

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service