بازارچـــــه ی رودبنــه ای

فکر می کنید در ایران قدیم چند تا جشن داشتیم؟؟؟


فکر می کنید در ایران قدیم چند تا جشن داشتیم و الان چند تا شون رو جشن
می گیریم؟ اصلا چند تا شون رو می شناسیم؟
در هر ماه دست کم یک جشن و به طور متوسط بیش از دو جشن بوده.
عزاداری هم نداشتیم
ما انسانهای شادی بودیم !


فروردین


۱ فروردین

جشن نوروز/جشن سال نو


۲ فروردین

عیدنوروز
۳ فروردین

عیدنوروز


۴ فروردین

عیدنوروز


۶ فروردین

روز امید،روزشادباش نویسی


۱۰ فروردین

جشن آبانگاه


۱۳ فروردین

جشن سیزده بدر


۱۷ فروردین

سروش روز،جشن سروشگان


۱۹ فروردین

فروردین روز،جشن فروردینگان

اردیبهشت


۱۰ اردیبهشت

جشن چهلم نوروز


۱۵ اردیبهشت

جشن میانه بهار/جشن بهاربد

خرداد


۶ خرداد

خرداد روز،جشن خردادگان


۱۳ خرداد

تیر روز،جشن تیرگان

تیر


۱ تیر

جشن آب پاشونک،جشن آغاز تابستان


۱۵ تیر

جشن خام خواری

مرداد


۷ مرداد

مرداد روز،جشن مردادگان


۱۰ مرداد

جشن چله تابستان

شهریور


۴ شهریور

زادروز داراب (کوروش)


۴ شهریور

شهریور روز،جشن شهریورگان

مهر


۱۶ مهر

مهر روز،جشن مهرگان


۲۱ مهر

جشن پیروزی کاوه و فریدون

آبان


۱۰ آبان

آبان روز، جشن آبانگان


۱۵ آبان

جشن میانه پاییز

آذر


۱ آذر

آذر جشن


۹ آذر

آذر روز، جشن آذرگان


۳۰ آذر

جشن شب یلدا

دی


۱ دی

روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان


۸ دی

دی به آذر روز، دومین جشن دیگان


۱۵ دی

دی به مهر روز، سومین جشن دیگان


۲۳ دی

دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

بهمن


۲ بهمن

بهمن روز، جشن بهمنگان


۵ بهمن

جشن نوسره


۱۵ بهمن

جشن میانه زمستان


۲۹ بهمن

جشن سپندارمذگان، روز عشق

اسفند


۵ اسفند

جشن اسفندگان
تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service