بازارچـــــه ی رودبنــه ای

پیامک های شیرین و فرهادی

اگه من لیلی باشم تو مجنون،من شیرین باشم تو فرهاد،من نرگس باشم تو سام،من حوا بشم تو عمرا آدم بشیهمیشه شیرین نباش!
فرهاد گاهی باید طعم دیگری را تجربه کند...
 


 
من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم
من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم


 
نانوا هم جوش شیرین میزند...
بیچاره فرهاد!!


 
دل کندن اگر کار آسانی بود...
فرهاد به جای بیستون دل میکند!
تورا چه به فرهاد؟
یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی!
تو همین یک وجب دیوار را بردار...
من باورت می کنم
 


بیستون کنده شدو عشق به جایی نرسید
دیگر از تیشه ی فرهاد بدم می آید!!
 


از بیستون نیاید صدای تیشه
گویا که فرهاد به خواب "شیرین" رفته باشداز عشق های این روزا...
داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت...
چه برسد به شیرین و فرهاد!!!یه زمونه ای شده
اگه برای عشقت کوه هم بکنی
به پای فرهاد بودنت نمیذاره...
میذاره به پای کنه بودنت!!عاشقی را شرط اول ناله وفریاد نیست
 تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست
 عاشقی مقدورهر عیاش نیست
غم کشیدن صنعت نقاش نیست
 


ای عشق مرا به شط خون خواهی برد / چون قیس به وادی جنون خواهی برد
فرهاد صفت در آرزویی شیرین / دنبال خودت به بیستون خواهی برد . . .


 
خدایا من چه سازم ، خسته راهی درازم
نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم . .

 

تبادل لینک طراحی سایت - طراحی سایت تبادل لینک - تبادل لینک مدل لباس (عکسباز) - بزرگترین وب سایت مدل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service